Poradíme Vám?

Charakteristika spoločnosti

COOP PRODUKT SLOVENSKO je záujmové združenie výrobných a iných družstiev s celoslovenskou pôsobnosťou. Zastupuje záujmy členských družstiev, poskytuje im metodickú pomoc a poradenstvo v právnej, legislatívnej a ekonomickej oblasti a podporuje vzdelávanie svojich členov v týchto oblastiach. Podporuje družstvá zamestnávajúce ľudí so zdravotným postihnutím. COOP PRODUKT SLOVENSKO je zriaďovateľom dvoch Súkromných stredných odborných škôl. Vedie účtovníctvo neziskovej účtovnej jednotky.