Poradíme Vám?

Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť CONVEX, spol. s r.o., vznikla v roku 1992 ako špecializovaná firma zaoberajúca sa dodávkou a inštaláciou zabezpečovacích systémov do objektov a automobilov. Postupom času sa oblasť zabezpečenia priestorov a objektov rozšírila o komplexnú ponuku patriacu k tejto činnosti, elektronická požiarna signalizácia, dodávka a realizácia kamerových systémov a priemyselnej televízie, systémov elektronickej kontroly vstupu, audio-video vrátnikových systémov dodávkou a aplikáciou bezpečnostných a solárnych fólií a v neposlednom rade o komplexnú elektroinštálaciu silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov.

Ponuky práce: CONVEX,spol. s r.o.

1 - 1 z 1