Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá zariaďovaním interiérov v rámci EÚ.