Charakteristika spoločnosti

Projekčná organizácia pre návrh a riešenie riadenia strojov a technologických liniek. Pracujeme v oblasti automatizačnej techniky .Ponúkame svojim zákazníkom skúsenosti z oblasti vývoja, projektovania, výroby a dodávky automatizovaných systémov.