Charakteristika spoločnosti

Consultare Team, s.r.o. je účtovná a poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné účtovné služby, spracovanie miezd, daňové poradenstvo a audit.