Charakteristika spoločnosti

Stavebno - obchodná spoločnosť