Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Consortium pôsobí v oblasti kapitálového trhu viac ako šesť rokov, za tento čas získala dôveru v stovkách klientov. Svoj hlavný dôraz kladieme na stabilitu zamestnancov.