Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Consilior Accounting s.r.o. sa venuje vedeniu účtovníctva a mzdovej agendy pre externých klientov.