Charakteristika spoločnosti

Confal a.s. je výrobcom recyklovaného hliníka a renomovaným európskym dodávateľom hliníkových zliatin pre zlievarne a rafinačných prípravkov pre oceliarsky priemysel.