Charakteristika spoločnosti

inštalácia slaboprúdových rozvodov, telekomunikačných zariadení, GSM systémov, dochádzkových, prístupových a kamerových systémov, EZS, EPS,