Charakteristika spoločnosti

obchodná firma so zameraním na zahraničný obchod