Charakteristika spoločnosti

Softvérová spoločnosť.
Dodávanie informačných služieb a riešení na kľúč. Vývoj špecializovaných aplikácií, outsourcing a školenia.
Firma spolupracuje so slovenskými a zahraničnými spoločnosťami na vývoji informačných systémov automobilového, finančného a energetického priemyslu.