Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť CNS EuroGrants s.r.o. poskytuje poradenské a konzultačné služby v oblasti čerpania nenávratnej finančnej pomoci pre oblasť súkromného aj verejného sektora. Naši projektoví manažéri sú odborníkmi v oblasti eurofondov, národných fondov i v oblasti čerpania štátnej investičnej pomoci a cezhraničnej spolupráce.

Zobraziť celú charakteristiku
Tím CNS EuroGrants s.r.o. má vyše 11-ročné skúsenosti v oblasti čerpania NFP z rôznych investičných a podporných programov. Za hlavné oblasti považujeme strojárstvo a inovatívne technológie, znižovanie energetickej náročnosti a obnoviteľné zdroje energií, regionálny rozvoj a podpora samospráv, a pôdohospodárstvo.

Vďaka našim skúsenostiam a odbornosti v rôznych oblastiach sme dosiahli vysokú mieru úspešnosti získavania finančných nenávratných príspevkov, ktorá činí viac ako 87 percent.

CNS EuroGrants má certifikáciu systému manažérstva kvality ISO 9001:2015 a zároveň ako jedna z prvých firiem v oblasti poskytovania poradenstva v oblasti eurofondov aj certifikáciu systému antikorupčného manažérstva BS 10500.

Sme súčasťou skupiny Cross National Solutions, ktorá pôsobí v oblasti IT, vývoja softvéru, poradenstva, eurofondov a projektového manažmentu. Naši zákazníci a partneri sa môžu oprieť o naše dlhoročné skúsenosti a rozsiahle know-how v oblasti IT a eurofondov. Naše služby poskytujeme klientom po svete. Nájdete nás v našich kanceláriách v Malackách, Kútoch, Viedni, Denveri a v Silicon Valley.

Ponúkame prácu v dynamickej medzinárodnej spoločnosti s príjemným, až rodinným pracovným prostredím. Veľký dôraz kladieme na otvorenú komunikáciu a osobný rozvoj.

Skryť celú charakteristiku