Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa kontrolou originality emisnej kontroly a technickej kontroly