AGROFERT na slovenskom trhu

História koncernu AGROFERT sa píše takmer štvrť storočia. Naša spoločnosť vznikla v roku 1993 s iba 4 zamestnancami a so zameraním na obchod s hnojivami. Počas nasledujúcich rokov sme sa rozrástli na viac než 250 subjektov z odvetvia chémie, pozemnej techniky, poľnohospodárstva, lesníctva a drevárstva, potravinárstva, obnoviteľných zdrojov a médií. S rastúcim počtom spoločností patriacich do koncernu AGROFERT sme sa stali jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v Českej a Slovenskej republike. Každý deň náš úspech vytvára takmer 34 tisíc zamestnancov, ktorí pôsobia v 15 krajinách sveta na 4 kontinentoch.

Napriek tomu, že sme nadnárodnou spoločnosťou, stále pre nás zostáva najdôležitejšou zásadou fakt, že pôsobíme najmä v Českej a Slovenskej republike. Spoločnosti patriace do koncernu AGROFERT platia dane, v regiónoch reinvestujú zisk našich spoločností, dávajú prácu tisícom schopných zamestnancov a snažia sa byť partnerom desiatok škôl, štátnej správe, neziskovému sektoru i miestnym komunitám.

Sme pevne spojení s regiónmi, v ktorých pôsobíme. V mnohých z nich patria naše spoločnosti medzi najvýznamnejšie a najväčšie. Aj preto je našou stratégiou pohľad do budúcnosti. Chceme, aby Česká republika a Slovenská republika a ich obyvatelia prosperovali dlhodobo. Veríme, že investície do ekologizácie prevádzok, lepších technológií, do vzdelania a do neziskového sektoru tomu významne pomôžu. Podporujeme všetkých tých, ktorí veria vo vlastný úspech a neboja sa byť aktívni.

Dostupné pracovné pozície (62)

 AGROFERT (0)


História koncernu AGROFERT sa píše takmer štvrť storočia. Naša spoločnosť vznikla v roku 1993 s iba 4 zamestnancami a so zameraním na obchod s hnojivami. Počas nasledujúcich rokov sme sa rozrástli na viac než 250 subjektov z odvetvia chémie, pozemnej techniky, poľnohospodárstva, lesníctva a drevárstva, potravinárstva, obnoviteľných zdrojov a médií. S rastúcim počtom spoločností patriacich do koncernu AGROFERT sme sa stali jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v Českej a Slovenskej republike. Každý deň náš úspech vytvára takmer 34 tisíc zamestnancov, ktorí pôsobia v 15 krajinách sveta na 4 kontinentoch.

Napriek tomu, že sme nadnárodnou spoločnosťou, stále pre nás zostáva najdôležitejšou zásadou fakt, že pôsobíme najmä v Českej a Slovenskej republike. Spoločnosti patriace do koncernu AGROFERT platia dane, v regiónoch reinvestujú zisk našich spoločností, dávajú prácu tisícom schopných zamestnancov a snažia sa byť partnerom desiatok škôl, štátnej správe, neziskovému sektoru i miestnym komunitám.

Sme pevne spojení s regiónmi, v ktorých pôsobíme. V mnohých z nich patria naše spoločnosti medzi najvýznamnejšie a najväčšie. Aj preto je našou stratégiou pohľad do budúcnosti. Chceme, aby Česká republika a Slovenská republika a ich obyvatelia prosperovali dlhodobo. Veríme, že investície do ekologizácie prevádzok, lepších technológií, do vzdelania a do neziskového sektoru tomu významne pomôžu. Podporujeme všetkých tých, ktorí veria vo vlastný úspech a neboja sa byť aktívni.
Ľutujeme, ale momentálne nemáme voľné žiadne pracovné pozície.
 Duslo (12)


Spoločnosť Duslo, a.s. patri už niekoľko desiatok rokov medzi najvýznamnejších výrobcov priemyselných hnojív a technických produktov anorganickej chémie v Európe. Tiež sa dlhodobo presadzuje i na európskom trhu gumárenských chemikálií. Spoločnosť vyrába aj polyvinylacetátové a polyakrylátové lepidlá, disperzie a rôzne iné špeciálne produkty. Podľa výšky tržieb je Duslo druhým najväčším chemickým výrobcom na Slovensku s širokým portfóliom stálych zákazníkov.

Spoločnosť má prevažnú väčšinu prevádzok v tesnej blízkosti mesta Šaľa, ktoré leží v nitrianskom kraji na juhu západného Slovenska, 65 km od Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky. Časť výrobných a obslužných činností sa vykonáva na prevádzkach v Bratislave (výroba gumárenských urýchľovačov).

V spoločnosti je implementovaný certifikovaný systém integrovaného manažérstva, ktorý zastrešuje kvalitu, životné prostredie a manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Duslo, a.s. má právo používať logo RESPONSIBLE CARE – Zodpovedné podnikanie, udelené Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR spoločnostiam, ktoré majú a naplňujú program zameraný na zlepšovanie ochrany zdravia, životného prostredia a bezpečnosti vo všetkých činnostiach spojených s podnikaním v chemickom priemysle.
 1. Technický pracovník pre údržbu rotačných strojov, Duslo, a.s., prac. Šaľa
  Administratívna budova, ev.č. 1236, okres Šaľa
 2. Údržbár elektro a MaR zariadení, Duslo, a.s., Bratislava
  Nobelova 34, Bratislava
 3. Technický pracovník pre elektroúdržbu, Duslo, a.s., prac. Šaľa
  Administratívna budova, ev.č. 1236, okres Šaľa
 4. Technický pracovník pre údržbu stabilných strojných zariadení, Duslo, a.s., prac. Šaľa
  Administratívna budova, ev.č. 1236, okres Šaľa
 5. Odborný referent pre dane, Duslo., a.s., prac. Bratislava
  Nobelova 34, Bratislava
 6. Rušňovodič, Duslo, a.s., Bratislava
  Nobelova 34, Bratislava
 7. Hľadáme Farmaceuta / Lekárnika na zastúpenie počas materskej dovolenky v Centre zdravotnej starostlivosti pri Duslo, a.s. Šaľa
  Šaľa
 8. Pridajte sa k nášmu tímu ako všeobecný lekár s výhodou podnikového nájomného bytu, Centrum zdravotnej starostlivosti pri Duslo, a.s.
  Šaľa
 9. Zaujímavá práca pre zdravotnú sestru v centre zdravotnej starostlivosti pri DUSLO, a.s. - ambulancia všeobecného lekára. Prijmeme aj absolventa!
  Šaľa
 10. Technológ pre organickú a anorganickú výrobu spoločnosti Duslo, a.s., Šaľa
  Šaľa
 11. Lekár neurológ - možnosť podnikového nájomného bytu, Centrum zdr. starostlivosti pri Duslo, a.s.
  Šaľa
 12. Chemik pre organickú a anorganickú výrobu spoločnosti Duslo, a.s. Šaľa
  Šaľa
 Penam Slovakia (18)


Skupina PENAM SLOVAKIA, ktorá je jedným z najväčších výrobcov pekárenských a mlynárskych výrobkov na Slovensku pre svojich obchodných partnerov zabezpečuje kvalitný servis a pre konečných spotrebiteľov rýchlu dodávku čerstvého pečiva priamo na pulty jednotlivých predajní. Pod skupinu PENAM SLOVAKIA patrí pekáreň v Bratislave, pekáreň v Nitre, pekáreň v Lučenci, spoločnosť Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť so sídlom v Prešove a spoločnosť P E Z A a.s. so sídlom v Žiline, ktoré spoločne pokrývajú celý slovenský trh. S piatimi pekárňami a troma mlynmi dáva dohromady prácu viac ako 1000 ľuďom.
 1. Expedient - Penam slovakia, a.s. - jednotka na pekárenskom trhu
  Budovateľská 61, Prešov
 2. Vodič dodávky - PENAM SLOVAKIA, a.s. - jednotka na pekárenskom trhu
  Budovateľská 61, Prešov
 3. Referent personalistiky a miezd - pekáreň Bratislava - PENAM SLOVAKIA, a.s. - jednotka na pekárenskom trhu
  Budatínska, Petržalka
 4. Údržbár - elektrikár - PENAM SLOVAKIA, a.s. - jednotka na pekárenskom trhu
  Štúrova 74/138, Nitra
 5. Údržbár - elektrikár - PENAM SLOVAKIA, a.s. - jednotka na pekárenskom trhu
  Mikušovská, Lučenec
 6. Majster pekárenskej výroby - PENAM SLOVAKIA, a.s. - jednotka na pekárenskom trhu
  Penam Slovakia a.s., Mikušovská, Lučenec
 7. Inšpektor kvality - mlyn Trnava (zástup počas MD/RD)
  Suchovská, Trnava
 8. Pracovník pekárenskej výroby; Pekár - PENAM SLOVAKIA a.s. - jednotka na pekárenskom trhu
  Budovateľská 61, Prešov
 9. Skladník - PENAM SLOVAKIA, a.s. - jednotka na pekárenskom trhu
  Mikušovská 26, Lučenec
 10. Koordinátor údržby mlyn Trnava- PENAM SLOVAKIA, a.s. - jednotka na pekárenskom trhu
  Trnava
 11. Majster pekárenskej výroby - PENAM SLOVAKIA, a.s. - jednotka na pekárenskom trhu
  Budovateľská 61, Prešov
 12. Pekár - miesič - PENAM SLOVAKIA, a.s. - jednotka na pekárenskom trhu
  Budovateľská 61, Prešov
 13. Pekár - PENAM SLOVAKIA a.s. - jednotka na pekárenskom trhu
  Bratislava
 14. Pekár - miesič - PENAM SLOVAKIA, a.s. - jednotka na pekárenskom trhu
  Bratislava
 15. Pekár - peciar - PENAM SLOVAKIA, a.s. - jednotka na pekárenskom trhu
  Bratislava
 16. Elektrikár
  Bratislava
 17. Pracovník pekárenskej výroby
  Budatínska 36, Bratislava-Petržalka
 18. Expedient - PENAM SLOVAKIA, a.s. - jednotka na pekárenskom trhu
  Bratislava
 HYZA (16)


Akciová spoločnosť HYZA vznikla 01.07.2007 ako nástupnícka organizácia troch samostatných závodov: THP (bývalý Topoľčiansky hydinársky podnik), HYZA a.s. Žilina a HYDINA a.s. Cífer, ktorých vlastníkom bol Agrofert Holding a.s. Hlavným zámerom fúzie bola centralizácia strategických rozhodnutí a právomocí do jedného sídla, ktorým sa stali Topoľčany, zníženie fixných nákladov a pokračovanie v produkcii vysoko kvalitných produktov. Spoločnosť HYZA a.s. zamestnáva v súčasnosti vo svojich prevádzkach viac ako 1000 zamestnancov.

Spoločnosť HYZA a.s. vznikla 01.07.2007 ako nástupnícka spoločnosť pri fúzii spoločností HYZA a.s. Žilina, THP a.s. Topoľčany a Hydina a.s. Cífer.Súčasne so zlúčením došlo k zmene obchodného mena na HYZA a.s. a sídla spoločnosti, ktorým sa stali Topoľčany.V súčasnosti je HYZA a.s. je jeden z najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne horného Ponitria.

Priemerný stav predstavuje približne 1 tisíc zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. Základným zameraním výrobného programu je spracovanie hydiny a výroba hydinových mäsových výrobkov. HYZA a.s. sa v súčasnosti profiluje ako stabilný zamestnávateľ s perspektívou výrazného profesného a kariérneho rastu pre svojich zamestnancov.
 1. Referent personálnej práce
  Odbojárov, Topoľčany
 2. Strojník chladenia
  Odbojárov 2279/37, Topoľčany
 3. Hyza Obchodný zástupca Poprad
  Žilinský kraj, Prešovský kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
 4. Hyza, Vodič nákladnej dopravy, prac. Žilina
  Žilinský kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
 5. Hyza, Vodič nákladnej dopravy Topoľčany - kamiónová doprava a rozvoz po predajniach
  Topoľčany
 6. Hyza Automechanik Topoľčany
  Topoľčany
 7. Pracovník do výroby - dvojzmenná prevádzka - pracovisko Topoľčany
  Odbojárov 2279/37, Topoľčany
 8. Pracovník do výroby - trojzmenná prevádzka - pracovisko Topoľčany
  Odbojárov 2279/37, Topoľčany
 9. Obsluha ESPERY - obsluha vážiacich a etiketovacích zariadení - pracovisko Topoľčany
  Odbojárov 2279/37, Topoľčany
 10. Spracovateľ mäsa, kostí - pracovisko Topoľčany
  Odbojárov 2279/37, Topoľčany
 11. Spracovateľ mäsa, kostí - navešovanie, 1.800,- Eur - pracovisko Topoľčany
  Odbojárov 2279/37, Topoľčany
 12. Spracovateľ mäsa, kostí - Ukrajina - pracovisko Topoľčany
  Odbojárov 2279/37, Topoľčany
 13. Robotník potravinovej výroby - pracovisko Topoľčany
  Odbojárov 2279/37, Topoľčany
 14. Obsluha ESPERY - obsluha vážiacich a etiketovacích zariadení - pracovisko Topoľčany
  Odbojárov 2279/37, Topoľčany
 15. Spracovateľ mäsa, kostí - pracovisko Topoľčany
  Odbojárov 2279/37, Topoľčany
 16. Spracovateľ mäsa, kostí - navešovanie, 1.800,- Eur - pracovisko Topoľčany
  Odbojárov 2279/37, Topoľčany
 TAJBA (1)


Spoločnosť TAJBA, a.s. je obchodnou spoločnosťou patriacou do koncernu AGROFERT. Pôsobí v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov materiálnych vstupov pre poľnohospodársku prvovýrobu. V rámci tejto činnosti dodáva najmä osivá, agrochémiu, hnojivá a motorovú naftu. Za hodnotu vydaných materiálnych vstupov odkupuje rastlinné komodity.
 1. Regionálny zástupca
  Košický kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
 ACHP Levice (1)


Spoločnosť ACHP Levice a.s. od dátumu svojho vzniku (v roku 1974) potvrdzuje aj v súčasnosti opodstatnenosť svojej existencie ako aj svoj odborný prínos v rámci špecializovaných výrobno–obchodných služieb pre rastlinnú výrobu.

Svojou dlhoročnou tradíciou, investičným rozvojom do materiálno–technickej základne zameranej na skladovanie, ošetrovanie a spracovanie agrokomodít, zabezpečuje poľnohospodárom v súčasnosti komplexnú ponuku v obchodnej činnosti so základnými vstupmi do rastlinnej prvovýroby, následne ponukou financovania a zabezpečenia odbytu ich rastlinnej produkcie – hlavne obilnín a olejnín, čím prispieva významne k stabilizácii vzájomných dodávateľsko–odberateľských vzťahov a ich rozvoju.

Svojou rozloženou územnou organizačnou štruktúrou môže ponúkať svoje služby zákazníkom v oblasti okresov Levice, Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Komárno, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Turčianske Teplice, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Levoča, Dolný Kubín, Námestovo, Trstená, Brezno, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Zvolen alebo Žarnovica. Pre tieto účely využíva svoje skladové kapacity, ktoré dosahujú u priemyselných hnojív tuhých a kvapalných 55000 ton. Pre účely pozberovej úpravy rastlinných komodít a ich skladovania využíva v súčasnosti kapacitu 130000 ton vo vlastných skladoch.

Spoločnosť ACHP Levice a.s. ponúka svojim zákazníkom široké spektrum služieb, ktoré sú spojené s predajom tovarov (priemyselné hnojivá tuhé, tekuté, agrochémia, osivá, pohonné hmoty), vrátane služieb výrobných a aplikačných, dopravných, skladovacích a v nemalej miere aj služby spojené s odbornou konzultáciou a poradenstvom v oblasti ochrany a výživy rastlín.

Spoločnosť ACHP Levice a.s. má od roku 2005 zavedený Integrovaný manažérsky systém kvality aj je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem:
- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2004
- OHSAS 18001:2007
- ISCC
 1. Manipulačný pracovník - skladník, strojník, VZV
  Školská 627, Tesárske Mlyňany
 AGROTEC Slovensko s.r.o (0)


Spoločnosť AGROTEC Slovensko s.r.o. vznikla 25. 11. 1993. Sme autorizovaným predajcom nákladných a úžitkových vozidiel značky IVECO a FIAT PROFESSIONAL, osobných automobilov značky JEEP a importérom poľnohospodárskej techniky značky NEW HOLLAND. Pôvodné obchodné meno spoločnosti – BMC, spol. s r.o. sa od 1.5.2016 zmenilo na AGROTEC Slovensko s.r.o. V januári 2011 sa spoločnosť stala členom skupiny AGROTEC, ktorá je jedným z najvýznamnejších dodávateľov poľnohospodárskej, stavebnej a dopravnej techniky pre Českú a Slovenskú republiku.

Jedným z dlhodobých cieľov spoločnosti AGROTEC Slovensko s.r.o. je budovanie pracovného tímu odborníkov, ktorí pri svojej práci pre spoločnosť vychádzajú z princípu kolegiality a vzájomného rešpektu. Spoločnosť AGROTEC Slovensko s.r.o. ponúka zaujímavú pracovnú príležitosť tým najlepším odborníkom, špecialistom a manažérom, ktorí majú záujem nielen o profesionálnu sebarealizáciu, ale zároveň sa chcú aktívne zúčastňovať všetkých pracovných úloh, ktoré smerujú k pozitívnym zmenám.
Ľutujeme, ale momentálne nemáme voľné žiadne pracovné pozície.
 AGRI CS Slovakia s.r.o. (5)


AGRI CS Slovakia s.r.o. je súčasťou skupiny AGROTEC GROUP, najväčšieho dodávateľa pozemnej techniky (poľnohospodárskej a stavebnej techniky, nákladných a osobných áut) na území CZ, SK a HU s tradíciou od roku 1990.
Stratégiou AGRI CS Slovakia je rozširovať ponuku služieb pre poľnohospodárov. Neustále posilňuje svoje postavenie v predaji a servise poľnohospodárskej a stavebnej techniky na Slovensku.
 1. Predajca poľnohospodárskej a stavebnej techniky
  Trnava
 2. Vedúci servisu/ manažér pobočky/ Servis Team leader
  Sučany
 3. Mechanik / Diagnostik AGRI CS Sučany
  Sučany
 4. Mechanik AGRI CS Nitra
  Zlatomoravecká 504, Nitra-Chrenová
 5. Mechanik / Servisný technik AGRI CS Prešov
  Prešov
 Agropodnik Trnava (1)


Agropodnik a.s. Trnava je jednou z obchodných spoločností patriacich do zoskupenia podnikov koncernu AGROFERT. Prevažujúci charakter jej činností ju charakterizuje ako obchodnú spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby farmárom v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby. Obchodné aktivity sú založené na predaji priemyselných hnojív a súvisiacich služieb. Postupne bola činnosť pôvodnej spoločnosti rozšírená o ďalšie významné obchodné aktivity, ktorými sú predaj prostriedkov na ochranu rastlín (poľnohospodárskej chémie), nákup a predaj rastlinných komodít (obilnín a olejnín), predaj nafty a kŕmnych surovín (sójové a repkové šroty) a poskytovanie služieb skladov (sušenia, čistenia, ošetrovania a skladovania rastlinných komodít), laboratórna činnosť (odbery a rozbory agrokomodít). V súčasnosti spoločnosť disponuje skladmi pre uskladnenie agrokomodít v objeme približne 360 tisíc ton po celom Západnom Slovensku.

Komplexnejšia ponuka tovarov a služieb poľnohospodárom významne posilňuje a zvýrazňuje postavenie spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava v trnavskom regióne a v priľahlých regiónoch. Veľkou konkurenčnou výhodou tejto spoločnosti je skutočnosť, že prevažujúci objem obchodného tovaru, predovšetkým priemyselných hnojív, chémie a osív nakupuje od sesterských spoločností v rámci koncernu AGROFERT, čo vytvára predpoklad pre poskytovanie zaujímavých a výhodných obchodných podmienok pri ich predaji poľnohospodárom.

Podnikateľským heslom spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava, ktorým sa verejne prezentuje, je „Spoločne k úspechu“. Toto heslo vyjadruje základnú podnikateľskú filozofiu spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava, vyjadrujúcu neoddeliteľnosť a vzájomnú závislosť jej úspechov a úspechov spoločenstva poľnohospodárskych subjektov, s ktorými spolupracuje. Preto je trvalou snahou vrcholového manažmentu tejto spoločnosti vytváranie dlhodobých, perspektívnych a vzájomne výhodných obchodných vzťahov s jej obchodnými partnermi.

Spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava je držiteľom certifikátov Systému managementu kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008, HACCP,GTP - účastnícky a ISSC.

Agropodnik a.s. Trnava je jednou z obchodných spoločností patriacich do koncernu AGROFERT. Prevažujúci charakter jej činností ju charakterizuje ako obchodnú spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby farmárom v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby. V súčasnosti spoločnosť disponuje skladmi pre uskladnenie agrokomodít v objeme približne 360 tisíc ton po celom Západnom Slovensku. Podnikateľským heslom spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava je „Spoločne k úspechu“. To vyjadruje základnú podnikateľskú filozofiu spoločnosti, vyjadrujúcu neoddeliteľnosť a vzájomnú závislosť jej úspechov a úspechov spoločenstva spolupracujúcich poľnohospodárskych subjektov.
 1. Krmič v živočíšnej výrobe
  Dolná Krupá
 Mafra Slovakia (6)


Vydavateľstvo MAFRA Slovakia pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992. Vydáva Hospodárske noviny, Stratégie, Evita a odborné tituly, prevádzkuje ekonomické a finančné portály a organizuje podujatia pre odbornú verejnosť. Od roku 2015 spustila Mafra Slovakia, a.s. nový digitálny projekt, HN Televíziu. Sme dôveryhodným zdrojom informácií pre všetkých čitateľov.
 1. Redaktor/ redaktorka do Eurotelevízie
  Bratislava
 2. Anketár
  Kalinčiakova, Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 3. HR špecialista
  Kalinčiakova, Bratislava
 4. Tím líder inzertnej/obchodnej printovej sekcie vydavateľstva
  Kalinčiakova, Bratislava
 5. Online obchodník
  Kalinčiakova, Bratislava
 6. Redaktor / redaktorka webu svetevity.sk
  Práca z domu
 Kostelecké uzeniny (0)


Závod na výrobu údenín a konzerv bol založený v Kostelci už v roku 1917 a odvtedy sa drží na vedúcich pozíciách českého trhu s mäsom a údeninami. Kvalitné produkty z Kostelca na Českomoravskej vysočine sú neodlučne spojené so značkou, ktorá pochádza z dôb vrcholnej secesie. Gentleman z loga, labužnícky vychutnávajúci párok, sprevádza už celé generácie českých rodín.

Kostelecké uzeniny sú od svojich začiatkov výrobcom slávnych párkov, klobás, šuniek, špecialít a trvanlivých salám, vrátane fermentovaných salám s prírodnou ušľachtilou plesňou.

V portfóliu nechýba čerstvé hovädzie a bravčové mäso, hlavne českého pôvodu, z vlastných porážok v Kostelci a Plané nad Lužnicí.

Súčasnosť Kosteleckých uzenin je o moderných technológiach, inováciach a aktívnej komunikácii so spotrebiteľom.

Kostelecké uzeniny a.s., výrobná potravinárska spoločnosť, zamestnáva 1500 zamestnancov, ktorým ponúka zázemie vo významnej českej firme. Pretože si vážime prácu všetkých svojich zamestnancov, snažíme sa o ich maximálnu spokojnosť, aby sme ich motivovali k najvyšším výkonom.
Ľutujeme, ale momentálne nemáme voľné žiadne pracovné pozície.
 VUCHT a.s. (0)


VUCHT - Výskumný Ústav Chemicko Technologický je výskumno – inžinierska organizácia s vyše 100-ročnou históriou. Zaoberáme sa aktívnym vývojom procesov organickej a anorganickej chémie, prenosom procesov z laboratórneho meradla až do priemyselného, testovaním procesov na modelových linkách, inžinierskymi činnosťami a spracovaním podkladov pre realizáciu procesov až do úrovne basic design.
Popri týchto aktivitách VUCHT vyrába výrobky špeciálnej chémie a špeciálne hnojivá.
Ľutujeme, ale momentálne nemáme voľné žiadne pracovné pozície.
 Ticketportal SK (2)


Ticketportal SK, s.r.o. je súčasťou medzinárodnej skupiny TICKETPORTAL, ktorá pôsobí okrem Slovenska aj v Českej republike, v Maďarsku, v Poľsku a v Bulharsku. Prevádzkuje rezervačný a predajný systém pre predaj vstupeniek a aj webový portál www.ticketportal.sk, ktorý je určený pre všetkých záujemcov o vstupenky na kultúrne či športové akcie.
 1. Chceš byť súčasťou koncertu AC/DC ? (Koordinátor)
  Športové Letisko Vajnory, Vajnory
 2. Špecialista technickej podpory / IT špecialista
  Bratislava