Charakteristika spoločnosti

Naša firma vznikla v roku 1997.Od vzniku firmy sa zaoberáme výlučne činnosťami spojenými s upratovacími a čistiacimi službami.
Zabezpečujeme služby pre domácnosti, firmy, úrady aj veľké priemyselné podniky .