Charakteristika spoločnosti

ručná umyváreň osobných motorových vozidiel