Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť poskytujúca upratovacie služby