Charakteristika spoločnosti

spoločnosť sa zaoberá montážou klimatizačných a vzduchotechnických zariadení