Charakteristika spoločnosti

spoločnosť sa zaoberá montážou, servisom klimatizačných a vzduchotechnických zariadení
montáž tepelných čerpadiel a kúrenia