Charakteristika spoločnosti

CLAYTON EUROPE je spoločnosť pôsobiaca v medzinárodnom obchode. Na Slovensku robí distribúciu FMCG. Naši klienti sú VO a MO.