Charakteristika spoločnosti

spoločnosť podnikajuca v oblasti gastronómie a iných služieb