Charakteristika spoločnosti

Novozaložené občianske združenie Čl8večina, o.z. pôsobí v oblasti vzdelávania a poradenstva a venuje sa aj charitatívnej činnosti.

Ponuky práce: Čl8večina

1 - 1 z 1