Charakteristika spoločnosti

Novozaložené občianske združenie Čl8večina, o.z. pôsobí v oblasti vzdelávania a poradenstva a venuje sa aj charitatívnej činnosti.