Charakteristika spoločnosti

Prevadzka rychleho obcerstvenia Subway. Parickova ulica.