Charakteristika spoločnosti

CITO Digital sa zameriava na napĺňanie potrieb zákazkovo riadených firiem v oblasti strojárstva, projektového inžinierstva či automobilovej výroby. Ako je to možné? Vo forme samostatnej divízie sme boli súčasťou úspešného príbehu SOVA Digital a. s. spoločnosti, ktorá patrí k významným slovenským dodávateľom komplexných podnikových riešení.

Zobraziť celú charakteristiku
CITO je aj informačný systém pre malé a stredné podniky.
Je progresívny informačný systém určený na riadenie a kontrolu firemných procesov. Zohľadňujeme konkrétne potreby a finančné možnosti zákazníkov, preto má modulový charakter obsahujúci základné funkčnosti (DMS systém, CRM, …), ku ktorým nabaľujeme špecializované moduly (projektové riadenie, prepojenie na 3D CAD systémy, výdajňa náradia, …). Všetky dáta sú uložené a zálohované v MS SQL databáze, takže o vaše dáta sa báť nemusíte.

CITO Digital je členom SOVA Group
SOVA Group je zoskupenie odborných firiem za účelom dosiahnutia synergického efektu vytváraného ich spoluprácou. SOVA Group sa zameriava na digitalizáciu priemyselných podnikov a je tvorená spoločnosťami SOVA Digital, CITO Digital a SIDAT Digital:
• CITO Digital zabezpečuje riadenie podnikových procesov ako celku od
prvotného kontaktu so zákazníkom až po expedíciu a dodávku produkcie
• SOVA Digital sa primárne zaoberá digitalizáciou predvýrobných fáz,
optimalizáciou výrobných procesov a integráciou podnikových dát a procesov
• SIDAT Digital sa zameriava na digitalizáciu fyzických výrobných procesov a
energetiky.

Máte záujem o viac Informácií?
Kliknite na www.cito.sk a www.sovagroup.sk

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: CITO Digital s.r.o.

1 - 1 z 1