Charakteristika spoločnosti

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky je slovenská pobočka americkej Citibank, člen globálnej finančnej skupiny Citi, ktorá poskytuje poskytuje služby takmer 130 miliónom klientom vo viac ako 100 krajinách sveta.