Personalista/ka

Miesto práce
Tematínska, Petržalka
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
Dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 700 - 1 900 EUR/mesiacmzda od 1700 € / brutto mesiac + kvartálne odmeny viazané na splnenie zadefinovaných cieľov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Miesto výkonu práce: CINRE s.r.o., Tematínska 5/a, Bratislava (budova Medissimo)

Náplň práce:
 • správa osobných zložiek zamestnancov,
 • príprava pracovno-právnej dokumentácie (zmluvy, dodatky a pod.),
 • zodpovednosť za správne spracovanie podkladov podľa aktuálne platnej legislatívy,
 • zabezpečovanie vstupných lekárskych prehliadok a BOZP školení,
 • administrácia agendy spojenej so vzdelávaním (školenie, zvyšovanie kvalifikácie),
 • zastrešenie agendy príspevkov na rekreáciu zamestnancov (evidencia
žiadostí, posúdenie nároku, príprava podkladov pre vyplatenie nárokov,
poradenstvo v danej problematike),
 • správa benefitov,
 • príprava potvrdení,
 • aktualizácia elektronického dochádzkového systému,
 • komunikácia so zamestnancami, distribúcia dokumentov,
 • spolupráca pri tvorbe a aktualizácii interných smerníc spoločnosti,
 • aktívna participácia na HR projektoch,
 • práca so softvérom HUMAN.

Zamestnanecké výhody, benefity

Podnetné a príjemné pracovné prostredie
Stabilné zamestnanie
Odborné tréningy a školenia
Zdravotná starostlivosť aj pre rodinných príslušníkov
Zľavové karty

Informácie o výberovom konaní

Ak Vás táto pozícia zaujala a spĺňate uvedené kvalifikačné predpoklady, zašlite nám prosím svoj štruktúrovaný životopis spolu s motivačným listom.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre záujemcov o zamestnanie

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na [email protected] alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Venujte tiež pozornosť dokumentácii ochrany osobných údajov, ktorá je dostupná na www.procare.sk a na www.svetzdravia.com

Kto spracúva Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva Cinre s.r.o Tematínska 5/A, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05, IČO 51 012 138, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddiele Sro vo vložke č. 121859/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v ktorej sa uchádzate o zamestnanie alebo ktorej ste dali výslovný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese [email protected]

Aké Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?
Prevádzkovateľ o Vás v papierovej a elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, titul, podpis, korešpondenčná adresa, pohlavie, údaje o vzdelaní, iné údaje uvedené v žiadosti, životopise, motivačnom liste a iných prílohách.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

a) na Vašu žiadosť na účel realizácie výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate.

Pre tento účel je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou Vašej účasti vo výberovom konaní na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate. Bez týchto údajov by sme neboli schopní Vás ako uchádzača do procesu výberu zaradiť.

b) na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú
 • ochrana majetku Prevádzkovateľa alebo zdravia zamestnancov,
 • ochrana verejného poriadku a bezpečnosti,
 • administrácia informácií súvisiacich s výberový konaním na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate,
 • určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?
Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?
Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?
Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate.

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. V Skupine Svet zdravia a Skupine ProCare, ktorej súčasťou je Prevádzkovateľ, sú nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je Prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?
Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) žiadať opravu Vašich osobných údajov, (iii) žiadať o výmaz Vašich osobných údajov, (iv) požadovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ľudské zdroje, iné humanitné vedy

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Human - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

prax na pozícii personalista/ ka

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Skúsenosť s nepretržitou prevádzkou výhodou
Prax v zdravotníckom zariadení veľkou výhodou
Schopnosť samostatne pracovať
Komunikačné zručnosti
Systematický prístup k pracovným úlohám
Zodpovednosť
Schopnosť pracovať v tíme, aj samostatne
Záujem o odborný a osobnostný rast
Proaktívny prístup k riešeniu pracovných úloh

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť CINRE s.r.o. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a realizuje široké spektrum činností na poli diagnostiky a komplexnej intervenčnej rádiologickej liečby pri neurologických, neurochirurgických, angiologických a kardiologických diagnózach.

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Bibiana Tereštíková
Tel.: +421911090836
E-mail: poslať životopis
ID: 4491276  Dátum zverejnenia: 28.12.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 700 EUR/mesiac