Profil spoločnosti

Spoločnosť CINRE je poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti a realizuje široké spektrum činností na poli diagnostiky a komplexnej intervenčnej rádiologickej liečby pri neurologických, neurochirurgických, angiologických a kardiologických diagnózach. Komplexný tím odborníkov vedie odbornou verejnosťou uznávaný špičkový intervenčný rádiológ MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, kapacita európskeho formátu.
Staňte sa aj Vy súčasťou tímu vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí na Slovensku zaviedli množstvo nových operačných programov a pôsobili na domácich aj zahraničných klinikách.
V rámci Slovenska má spoločnosť najmodernejšie materiálovo – technické vybavenie kateterizačných „cath lab“ sál a klinické zázemie. Naše pracovisko pokrýva najširšiu škálu endovaskulárnych výkonov a ako jediný poskytujeme nonstop neurointervenčnú starostlivosť v celej šírke spektra.

www.cinre.sk

Prehľad výkonov:

Neurologické výkony:

 • endovaskulárna liečba krvácajúcich a nekrvácajúcich mozgových aneuryziem
 • endovaskulárna liečba akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody (mechanická stent-trombektómia)
 • extra a intrakraniálny stenting zúžení mozgových tepien

Angiologické výkony:

 • endovaskulárna liečba akútnej, chronickej a kritickej končatinovej ischémie, krurálne intervencie, aterektómie, farmakomechanická trombektómia akútneho vaskulárneho trombu
 • venózne intervencie, farmakomechanická trombektómia akútnej extenzívnej hlbokej žilovej trombózy, implantácie kaválnych filtrov
 • endovaskulárna liečba akútnej a masívnej pľúcnej embólie
 • endovaskulárna liečba ochorení aorty (aneuryzmy, disekcie) a akútnych aortových syndrómov
 • renovaskulárne a viscerálne intervencie
 • endovaskulárna embolizačná liečba viscerálnych aneuryziem, tumorov, malformácií a traumatických, iatrogénnych a spontánnych krvácaní
 • etanolová ablácia periférnych artériovenóznych malformácií (ETOH)

Kardiologické výkony:

 • SKG – selektívne koronarografie a perkutánne koronárne intervencie (PKI)