Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovanie technickej služby podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
- motnáž, revízia, oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov