Charakteristika spoločnosti

Poskytovanie reštauračných a ubytovacích služieb