Charakteristika spoločnosti

Sme dcérskou spoločnosťou jedného z najväčších svetových výrobcov umývacích liniek pre cestné motorové vozidlá.Vyrábame,montujeme a servisujeme všetky typy umývacích liniek,osobné,nákladné,električkové, ručné a čističky odpadových vôd.