Charakteristika spoločnosti

Projekty dodávky servis chladiarenských technológii
www.chladex.sk