Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť CHEMSTROJ, s.r.o. bola založená v Bratislave v roku 2006. Strojárska výroba tejto spoločnosti nadväzuje na viac ako 50 ročnú tradíciu strojárskej výroby vrámci Chemka, a. s. Strážske.
Základnou stratégiou spoločnosti je výroba zariadení chemického, potravinárskeho, farmaceutického, stavebného a papierenského priemyslu vrátane elektroinštalácií a automatizovaných systémov riadenia v rámci realizácie investičných akcií.
Vysokú kvalifikáciu pre toto široké spektrum priemyslu dokladujú získané certifikáty a oprávnenia na výrobu, montáž, rekonštrukciu, opravu, údržbu, odborné prehliadky a skúšky vyhradených a nevyhradených plynových, tlakových a zdvíhacích technických zariadení, opravy cisterien a armatúr a pod.