Charakteristika spoločnosti

Medzinárodná reklamná agentúra založená v Južnej Kórei, ktorá aktuálne pôsobí v 60 krajinách sveta.