Charakteristika spoločnosti

Poslaním spoločnosti je vyvíjať a ponúkať software a služby najmä v oblasti grafických informačných systémov, facility a property managementu, IoT zberu a vyhodnocovania dát, zaobstaranie dát (zameranie skutkového stavu areálov, budov, TZB a pod.), prípravu a spracovanie dát do elektronickej podoby a ich implementáciu do informačného systému Chastia FM, Chastia IoT a Chastia Helpdesk.

Zobraziť celú charakteristiku
Našim cieľom nie je iba dodávka software, ale samozrejmosťou je aj pomoc s nasadením systému a jeho uvedením do každodenného života v spoločnostiach.

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: CHASTIA s.r.o.

1 - 4 z 4