Experience the commitment®

Kontakt

CGI Slovakia s.r.o.
IČO: 35760273
IČ DPH: SK2021448957


Bratislava
Suché Mýto 1
811 03 Bratislava
Tel: +421 2 57 882 111
Fax: +421 2 57 882 112

CRM Consultant banking

  • Miesto práce: Bratislava
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zaujímate sa o nové trendy v bankovom sektore?

Rád/rada prijímate výzvy a hľadáte tie najlepšie inovatívne riešenia?

Ponúkame prácu na zaujímavých projektoch a zároveň možnosť stať sa súčasťou stabilnej medzinárodnej organizácie, ktorá zamestnancom ponúka nadštandardný kariérny a osobný rast.

Dodávané projekty sú zamerané na návrh a implementáciu riešení pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) vrátane ich integrácie s rôznymi bankovými a externými systémami.

Na pozícii CRM Consultant budete spolupracovať na projektoch pre našich významných zákazníkov vo finančnom sektore. Zúčastníte sa projektu počas jeho celého životné cyklu – od analýzy cez dizajn a vývoj až po nasadzovanie u zákazníka. Rola vyžaduje intenzívnu komunikáciu s klientom a s členmi tímu.

Vaše budúce úlohy a zodpovednosti

Ako člen tímu sa budete podieľať na
• Identifikácii a analýze cieľov, potrieb a business požiadaviek zákazníka
• Návrhu CRM riešenia na základe výsledkov analýzy
• Mapovaní požiadaviek na konkrétne technológie
• Vytváraní špecifikácie riešenia a identifikovať potreby vývoja a customizácie
• Návrhu integrácie a migračného konceptu
• Návrhu operačného modelu
• Príprave ponúk a obchodných prezentácií
• Prezentácii navrhovaného riešenia pre klienta
• Plánovaní a technickej koordinácii prác na projekte medzi viacerými zapojenými tímami

Čo od Vás očakávame

• Skúsenosti s analýzou požiadaviek a návrhom komplexných CRM riešení pre bankový sektor
• Znalosť tvorby konceptu a špecifikácie pre operačné a analytické CRM
• Skúsenosti s nadstavbami CRM pre riadenie efektívnosti distribučnej siete a marketingových aktivít výhodou
• Skúsenosti s customizáciou a SW vývojom v súlade s navrhnutým riešením
• Znalosť integračných princípov a implementačných postupov v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi
• Znalosť problematiky konverzie dát a integrácie
• Skúsenosti so zabezpečením kvality dát
• Dobrú znalosť aspoň jednej CRM platformy (napr. Salesforce/ MS Dynamics)
• Skúsenosť s implementáciou Front End riešenia vo finančnom sektore výhodou
• Schopnosť spracovať kvalitné písomné výstupy v slovenskom aj anglickom jazyku
• Zodpovedný prístup a vysoké pracovné nasadenie
• Schopnosť pracovať samostatne, ale aj spolupracovať v rámci tímu
• Výborné komunikačné a prezentačné zručnosti

Čo môžete očakávať od nás

• Zázemie a stabilitu jedného z globálnych lídrov IT poradenstva
• Príjemné pracovné prostredie
• Priateľský a stabilný profesionálny tím
• Zodpovedajúce finančné ohodnotenie
• Výborné možnosti profesionálneho a odborného rastu
• Tréningovú podporu pri získavaní nových znalostí
• Zdieľanie a výmenu skúseností na medzinárodnej úrovni
• Príležitostná možnosť práce z domu
• Akciový program pre zamestnancov a podiel na zisku spoločnosti
• Širokú škálu ďalších firemných benefitov a športových aktivít

ID: 3257669   Dátum zverejnenia: 30.11.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.