Experience the commitment®

Kontakt

CGI Slovakia s.r.o.
IČO: 35760273
IČ DPH: SK2021448957


Bratislava
Suché Mýto 1
811 03 Bratislava
Tel: +421 2 57 882 111
Fax: +421 2 57 882 112

Business/Functional Analyst

  • Miesto práce: Bratislava
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zaujímate sa o nové trendy v bankovom sektore?

Rád/rada prijímate výzvy a hľadáte tie najlepšie inovatívne riešenia?

Ponúkame prácu na zaujímavých projektoch a zároveň možnosť stať sa súčasťou stabilnej medzinárodnej spoločnosti, ktorá zamestnancom ponúka nadštandardný kariérny a osobný rast.

Dodávané projekty sú zamerané na návrh a implementáciu komplexných bankových informačných systémov a jednotlivých špecializovaných modulov vrátane ich integrácie so stávajúcou funkcionalitou.

Na pozícii Business/Functional Analyst budete spolupracovať na projektoch pre našich významných zákazníkov vo finančnom sektore. Zúčastníte sa projektu počas jeho celého životné cyklu – od analýzy cez dizajn a vývoj až po nasadzovanie u zákazníka. Rola vyžaduje intenzívnu komunikáciu s klientom a s členmi tímu.

Vaše budúce úlohy a zodpovednosti

Ako člen tímu sa budete podieľať na
• Identifikácii a analýze cieľov, potrieb a business požiadaviek zákazníka
• Návrhu riešenia a implementácie jednotlivých modulov a systémov na základe výsledkov analýzy
• Mapovaní požiadaviek na konkrétne technológie
• Tvorbe špecifikácie riešenia
• Návrhu migračného a testovacieho konceptu
• Spolupráci na príprave ponúk a obchodných prezentácií
• Prezentácii navrhovaného riešenia pre klienta
• Projekte počas celého životné cyklu – od analýzy cez dizajn a vývoj až po nasadzovanie u zákazníka
• Plánovaní a technickej koordinácii prác na projekte medzi viacerými zapojenými tímami

Čo od Vás očakávame

• Znalosť kľúčových bankových procesov, príp. domén
• Skúsenosti s analýzou business a funkčných požiadaviek
• Znalosť typickej architektúry, funkčných blokov a komponentov bankového informačného systému
• Skúsenosti s návrhom modifikácie resp. náhrady bankových systémov
• Schopnosť koordinovať úpravu a konfiguráciu systémov v súlade s navrhovaným riešením
• Znalosť základných implementačných postupov v oblasti bankových systémov
• Skúsenosti s dátovou a business migráciou
• Znalosť konkrétneho bankového systému výhodou
• Schopnosť spracovať kvalitné písomné výstupy v slovenskom aj anglickom jazyku
• Zodpovedný prístup a vysoké pracovné nasadenie
• Schopnosť pracovať samostatne, ale aj spolupracovať v rámci tímu
• Výborné komunikačné a prezentačné zručnosti

Čo môžete očakávať od nás

• Zázemie a stabilitu jedného z globálnych lídrov IT poradenstva
• Príjemné pracovné prostredie
• Priateľský a stabilný profesionálny tím
• Zodpovedajúce finančné ohodnotenie
• Výborné možnosti profesionálneho a odborného rastu
• Tréningovú podporu pri získavaní nových znalostí
• Zdieľanie a výmenu skúseností na medzinárodnej úrovni
• Príležitostná možnosť práce z domu
• Akciový program pre zamestnancov a podiel na zisku spoločnosti
• Širokú škálu ďalších firemných benefitov a športových aktivít

ID: 3240747   Dátum zverejnenia: 13.11.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.