Charakteristika spoločnosti

CEUMED s.r.o. sme založili s cieľom uľahčiť našim klientom život prostredníctvom kvalitných OTC produktov. Na Slovensku firma pôsobí od roku 2008 a je významnou medzinárodnou spoločnosťou, ktorá prináša vlastné, inovatívne portfólio a zároveň zastupuje etablované značky produktov.