Sme (ČESMAD Slovakia) najvplyvnejšie záujmové združenie orientované na cestnú dopravu na Slovensku. Našu členskú základňu reprezentuje viac ako 1.000 dopravcov, čo predstavuje cca 50% z celkového počtu podnikateľov v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy na Slovensku. Medzi naše hlavné činnosti patria aktivity týkajúce sa rozvoja súkromného podnikania v oblasti cestnej dopravy a presadzovanie záujmov našich členov. Sme aktívnym členom Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) so sídlom v Ženeve a v kooperácii s ňou presadzuje legislatívne normy v Európskej hospodárskej komisii.

Ponuky práce: ČESMAD Slovakia, občianske združenie

1 - 1 z 1