Charakteristika spoločnosti

ČESMAD Slovakia je najvplyvnejšie profesionálne združenie orientované na cestnú dopravu. Členskú základňu tvorí cca 1.030 dopravcov disponujúcich flotilou približne 15.000 kamiónov, čo predstavuje cca 55 % z celkového počtu podnikateľov v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy na Slovensku.

Zobraziť celú charakteristiku
Zameriavame sa na aktivity týkajúce sa rozvoja podnikania v oblasti cestnej dopravy, presadzovanie legislatívnych a makroekonomických záujmov cestných dopravcov na Slovensku, ako aj v EU. Sme aktívnym členom Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) so sídlom v Ženeve a v kooperácii s ňou presadzujeme legislatívne normy ovplyvňujúce činnosť dopravcov Európskej únii. ČESMAD Slovakia je záručným združením v zmysle Dohovoru TIR, čo ho oprávňuje vydávať dopravcom karnety TIR.

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: ČESMAD Slovakia, občianske združenie

1 - 2 z 2