Charakteristika spoločnosti

Česká mincovňa je tradičným českým výrobcom a predajcom pamätných mincí a medailí z drahých kovov ale aj bežných kovov. Viac ako 25 rokov sme výhradným dodávateľom obežných a pamätných mincí pre Českú národnú banku. Česká mincovňa rozvíja aj vlastnú výrobu a vlastnú obchodnú činnosť.