Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť CERVA Slovensko s.r.o. sa viac ako 20 rokov zaoberá predajom ochranných pracovných prostriedkov. Pozície obsadzujeme aj pre naše dcérske spoločnosti.