Charakteristika spoločnosti

Oprávnená právnická osoba (Inšpekčný orgán typu A).
Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.