Charakteristika spoločnosti

Centrum voľného času je zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, žiakov, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.
Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného a zmysluplného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl.

Ponuky práce: Centrum voľného času Dubnica nad Váhom

1 - 1 z 1