Charakteristika spoločnosti

Príspevková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.