Vedúca/i organizačnej zložky Encyklopedický ústav

Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied

Miesto práce
Klemensova 19, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.1.2021, resp. dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 127 - 1 800 EUR/mesiacV zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. mzda pozostáva z dvoch zložiek: tarifný plat podľa odpracovaných rokov je vo výške min. 1127,00 Eur + osobné ohodnotenie. Konečná výška mzdy závisí od skúseností a schopností uchádzača.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Vedenie organizačnej zložky Encyklopedický ústav po personálnej aj odbornej stránke. Zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, a to najmä vykonávanie činností:
- participácia na tvorivom riešení úloh, ktoré si vyžaduje schopnosť analýzy zložitých problémov s cieľom dosiahnuť značný kvalitatívny pokrok
- riadenie a koordinácia všetkých činností ústavu pri príprave a realizácii diel encyklopedického a slovníkového charakteru
- koncepčné a tvorivé práce pri zabezpečovaní diel encyklopedického a slovníkového charakteru
- špeciálne výskumné práce na dielach osobitného významu vysokej historickej a kultúrnej hodnoty (Beliana, Slovensko a Slováci a pod.)
- navrhovanie, koordinácia a riešenie projektov edičnej činnosti v oblasti diel encyklopedického a slovníkového charakteru
- koordinácia a kontrola práce výstupnej redakcie
- správa a aktualizácia interných predpisov organizačnej zložky Encyklopedický ústav
- ďalšie úlohy a povinnosti vyplývajúce z pozície vedúcej organizačnej zložky

Zamestnanecké výhody, benefity

- pohyblivá pracovná doba
- pracovná doba 37,5 hodiny za týždeň
- 1 týždeň dovolenky nad rámec zákona
- preplácaná PN nad rámec zákona
- zvýhodnená možnosť ubytovania pre zamestnancov z iného kraja

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:
1. životopis vo formáte Europass,
2. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
3. doklady o riadiacej a manažérskej praxi (na min. 5 rokov),
4. čestné vyhlásenie, že uchádzač sa nezúčastnil na procese navrhovania, voľby alebo menovania členov výberovej komisie,
5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak ide o cudzinca predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom. Pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne osvedčený preklad nevyžaduje,
6. písomnú prezentáciu návrhu koncepcie a riadenia predmetnej organizačnej zložky.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 7. decembra 2020 na adresu: Centrum spoločných činností SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava 45 s označením na obálke: "Výberové konanie – vedúca/i organizačnej zložky EnÚ " "Neotvárať!".

Úplné znenie predpisu upravujúceho pravidlá výberového konania sú zverejnené na stránke: https://csc.sav.sk/zakladne-informacie/vnutorne-predpisy/.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Office - pokročilý

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a dĺžka odbornej praxe minimálne 5 rokov,
- Odbornou praxou sa rozumie prax v riadení (v zmysle minimálne IV. stupňa riadenia podľa prílohy č. 6 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „vedúci zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov“) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností zodpovedajúcich predmetom činnosti organizačnej zložky Encyklopedický ústav,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Centrum spoločných činností SAV je od 1. 5. 2018 organizáciou, ktorá pozostáva z 8 organizačných zložiek: Výpočtové stredisko, Kongresové centrum Smolenice, Kongresové centrum Academia, Ústredný archív SAV, Technicko-hospodárska správa ÚSV SAV, Encyklopedický ústav, VEDA-vydavateľstvo SAV, Správa účelových zariadení SAV.
Centrum spoločných činností SAV svojou činnosťou plní úlohy podporujúce riešenie vedecko-výskumných projektov Slovenskej akadémie vied.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9
84535 Bratislava
https://csc.sav.sk/

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Kvasňovská
Tel.: +421232293108
E-mail: poslať životopis
ID: 3999441  Dátum zverejnenia: 12.11.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 127 EUR/mesiac