Charakteristika spoločnosti

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. je od 1. 5. 2018 organizáciou, ktorá pozostáva z 8 organizačných zložiek: Výpočtové stredisko SAV, Kongresové centrum SAV Smolenice, Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná, Archív SAV, Technicko-hospodárska správa ÚSV SAV, Encyklopedický ústav SAV, VEDA-vydavateľstvo SAV, Správa účelových zariadení SAV.
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. svojou činnosťou plní úlohy podporujúce riešenie vedecko-výskumných projektov Slovenskej akadémie vied.

Ponuky práce: Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied

1 - 1 z 1