Charakteristika spoločnosti

Centrum sociálnych služieb Sibírka poskytuje dva druhy sociálnych služieb - sociálne služby zdravotne znevýhodneným občanom v Domove sociálnych služieb a služby deťom s nerovnomerným vývinom v Službe včasnej intervencie.
Domov sociálnych služieb sa nachádza neďaleko centra mesta s dobrou dostupnosťou mhd a peknou záhradou. Poskytuje zdravotno - ošetrovateľskú, terapeutickú, sociálnu a fyzioterapeutickú starostlivosť 38 deťom a dospelým s viacnásobným znevýhodnením.
Služba včasnej intervencie podporuje rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením v ich prirodzenom sociálnom prostredí - v rodine, MŠ, komunite. Hlavným cieľom služby je podpora rodiny a vývinu dieťaťa, tak, aby bolo plne integrované do bežného života.

Zobraziť celú charakteristiku
Viac informácií o našom centre sa dozviete na www.sibirka.sk a www.svi.sibirka.sk

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: Centrum sociálnych služieb Sibírka

1 - 1