Hlavný štátny radca

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Miesto práce
Špitálska 8, Bratislava
Druh pracovného pomeru
skrátený úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Koordinovanie určených častí zložitých systémov vyžadujúce špeciálne konzultácie a osobité predpoklady.
Implementácia, koordinácia a riadenie príslušných zložiek Centra, spracovávanie a sumarizovanie podkladov súvisiacich s implementáciou, vykonávanie zmien a úprav interných smerníc, vybavovanie sťažností a petícií, komunikácia so štátnymi a celosvetovými organizáciami , usmerňovanie riadenia zložiek.
Koncepčné , systémové , metodické činnosti alebo výskumné práce so samotným výberom postupov a spôsobov riešení vykonávané vopred bližšie nešpecifikovaným spôsobom.
Samostatné odborné špecializované práce s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činností vykonávané podľa individuálne stanovených postupov vopred neurčeným spôsobom.
Kontrola a zabezpečovanie formálnych náležitostí, žiadostí o pristúpenie informácií.
Zabezpečovanie podkladov pre spracovanie a pre sprístupnenie informácií pre rozhodovanie o povinných osobách
a pre rozhodovanie o sprístupnení alebo obmedzení prístupu k informáciám.
Zabezpečenie školenia zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov.
Zabezpečenie postupov pri BOZP a ochrane proti požiarom v zmysle príslušnej dohody medzi Centrom a odborom krízového manažmentu a bezpečnosti pri BOZP, ZP a OPP Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny SR.
Organizácia výberových konaní v služobnom úrade Centra podľa predpisov, najmä príprava , priebeh výberových konaní, vrátane dodržiavania príslušných administratívnych lehôt, zabezpečenie výberovej komisie, realizácia výberového konania po organizačnej stránke, vedenie dokumentácie vzťahujúcej sa k výberovým konaniam, vrátane neúspešného výberového konania.
Samostatná vnútorná činnosť. Príprava príslušných vnútorných noriem Centra. Koordinácia referátu ekonomiky a sekretariátu.
Vypracovávanie štatistických výkazov za Centrum.
Príprava podkladov pre mzdovú učtáreň.
Registrovanie pošty.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

535,50 eur

Informácie o výberovom konaní

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke , rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokumentmi podá uchádzač do 30.04.2019 v listinnej podobe na adresu Špitálska 8, 814 99 Bratislava alebo v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní open.slovensko.sk . Identifikátor výberového konania je VK/2019/2785
(https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/16455)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - základy
Microsoft Outlook - základy

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Motivácia, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, rozhodovacia schopnosť, komunikačné zručnosti, analytické, koncepčné a strategické myslenie, riadiace schopnosti.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej len „Centrum“) je orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Centrum zriadilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako svoju priamo riadenú rozpočtovú organizáciu, na zabezpečenie a poskytovanie právnej ochrany deťom a mládeži vo vzťahu k cudzine s účinnosťou od 1.2.1993.
Hlavnou činnosťou Centra je medzinárodno- právna ochrana detí a mládeže .

Počet zamestnancov

10-19 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska 8
81499 Bratislava
http://www.cipc.sk
ID: 3650323   Dátum zverejnenia: 23.4.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   535,50 eur