Štátny radca

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Miesto práce
Špitálska 8, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

-Koordinovanie celoštátneho systému alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími väzbami a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych oborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
- Tvorba koncepcie rozvoja medzinárodnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine v oblastiach vymáhania výživného do cudziny a z cudziny, medzinárodných únosov detí a úpravy práva styku rodiča s dieťaťom podľa prideleného teritória a podľa pokynov generálneho tajomníka služobného úradu.
- Plnenie úloh Centra, ako ústredného orgánu SR vrátane prijatia opatrení v súdnom konaní o návrat dieťaťa neoprávnene premiestneného alebo zadržiavaného v inom štáte, výkon cudzieho rozsudku, nariadenia alebo iného súdneho rozhodnutia vo veciach únosov detí a úpravy styku rodiča s dieťaťom podľa medzinárodných dohovorov na úrovni orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorým je Centrum.
- Tvorba pravidiel jednotného postupu a koordinácia činnosti štátnych orgánov a ďalších inštitúcií pri implementácií medzinárodných dohovorov v oblasti únosov detí a úpravy styku rodiča s dieťaťom.
- Odborné posúdenie odosielaných dokladov podľa medzinárodných zmlúv pre účely súdneho konania v SR a v cudzine. Prijatie všetkých koncepčných opatrení v konaní o návrat dieťaťa , ktoré bolo protiprávne premiestnené zo štátu obvyklého pobytu do SR podľa medzinárodnej zmluvy alebo Nariadenia EU. Prijatie všetkých opatrení v oblasti úpravy práva styku rodiča s dieťaťom podľa medzinárodnej zmluvy alebo Nariadenia EU. Konanie v rozsahu splnomocnení , včítane pokonávky , podávanie žalôb a dosiahnutia vymožiteľnosti práva podľa prideleného teritória a podľa pokynov generálneho tajomníka služobného úradu .

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokumentmi uchádzač pošle do 15.02.2018 prostredníctvom portálu open.slovensko.sk https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/4499

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
spoľahlivosť
komunikatívnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej len „Centrum“) je orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Centrum zriadilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako svoju priamo riadenú rozpočtovú organizáciu, na zabezpečenie a poskytovanie právnej ochrany deťom a mládeži vo vzťahu k cudzine s účinnosťou od 1.2.1993.
Hlavnou činnosťou Centra je medzinárodno- právna ochrana detí a mládeže .

Počet zamestnancov

10-19 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska 8
81499 Bratislava
http://www.cipc.sk
ID: 3305972   Dátum zverejnenia: 8.2.2018