Charakteristika spoločnosti

Predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno - preventívnej starostlivosti pacientom s drogovou závislosťou a vykonávanie vedeckovýskumnej, výučbovej a koordinačnej činnosti v oblasti drogovej problematiky v rezorte zdravotníctva.