Liečebný pedagóg

Centrum pre deti a rodiny Trnava

Miesto práce
Botanická 46, 917 08 Trnava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzdové podmienky (brutto)
1 135,5 EUR/mesiacMzdové podmienky sa zvyšujú v závislosti od dĺžky praxe.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pod liečebnopedagogickou činnosťou v zariadení sociálno - právnej ochrany sa myslí:
a) prevencia (všeobecná, selektívna a indikovaná),
b) liečebnopedagogická diagnostika,
c) liečebná výchova,
d) poradenstvo.

• Je samostatným odborným pracovníkom v tíme iných odborníkov – ovláda potrebnú terminológiu, diagnostické metódy a terapeutické postupy pre prípravu a realizáciu terapeuticko-výchovnej pomoci jednotlivcom alebo v skupine ako aj pre poradenstvo a prácu s rodinou. Má metodologické, osobnostné a odborné predpoklady pre liečebno-výchovnú prácu.
• Orientuje sa na terapeuticko-edukačnú pomoc tým jedincom, ktorí zaostávajú za svojimi možnosťami, majú poruchy vývinu alebo správania. Táto pomoc spočíva v podpore kompetencií jednotlivca orientovať sa, rozhodovať, vytvárať vzťahy, komunikovať, nachádzať význam, prijať a realizovať hodnoty.
• Odbornú pomoc realizuje v rámci tréningov a programov s terapeuticko-edukačným využívaním rozvíjajúcich, kreatívnych, sebarealizačných a sebaobslužných činností. Ide o bazálnu a senzomotorickú stimuláciu, korekciu, reedukáciu, individuálnu edukáciu, psychosociálnu rehabilitáciu, krízovú intervenciu a sprevádzanie.
• Realizuje starostlivosť o znevýhodnené deti a mládež v každom veku, vrátane včasnej diagnostiky a terapie, prevencie a terapie porúch vývinu a správania.
• Zameriava sa na prevenciu vzniku civilizačných ochorení, na zníženie stresových záťaží, riešenie psychotraumatických situácii. V rámci zariadenia poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť.
• V individuálnej a skupinovej terapeutickovýchovnej intervencii využívajú špeciálne formy, metódy a prostriedky napr. arteterapie, biblioterapie, dramatoterapie, ergoterapie, muzikoterapie, psychomotorickej, činnostnej a hrovej terapie, hippoterapie, animoterapie a pod.

Zamestnanecké výhody, benefity

Možnosť ďalšieho vzdelávania, stravovacia karta, doplnkové dôchodkové sporenie, 45 dní dovolenky, osobný príplatok po skúšobnej dobe, pracovný úväzok 37,5 hodín týždenne

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

• logopédia a liečebná pedagogika • vzdelanie v súlade s vyhláškou o kvalifikačných predpokladoch č. 1/2020 Z.z., príloha č. 14 predmetnej vyhlášky.

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Strojopis - Základy
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Osobná zaangažovanosť na živote centra, prirodzená autorita, "láskavá prísnosť", spoľahlivosť, samostatnosť, motivačné a organizačné schopnosti, čestnosť, úprimnosť, ľudskosť, pracovitosť, vysoká miera:
- flexibility (schopnosť rýchleho prispôsobenia sa krízovým i novým situáciám a následne ich riešenie)
- empatie (výrazná schopnosť vcítiť sa do prežívania dieťaťa)
- prosociálnosti (správanie a konanie v záujme dieťaťa bez očakávania prospechu, vďačnosti)
- sociálneho cítenia (citlivé chápanie situácie, v ktorej sa klient ocitol, voľba optimálnej formy komunikácie a miery pomoci)
- zmyslu pre spravodlivosť
sebaovládanie, vnútorná stabilita, trpezlivosť, ochota supervidovať svoje postupy a zámery, asertivita, zmysel pre tímovú prácu, spoluprácu, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť v zmysle tvorivo-humanistickej koncepcie výchovy, schopnosť rýchlej analýzy a riešenia problému, pozitívny vzťah k odbornej pedagogickej činnosti i administratívnej práci, tvorivosť, iniciatíva, aktivita, estetické cítenie, ochota pracovať na sebe, úprimný záujem prispôsobiť svoje postupy práce potrebám emocionálne zraneného dieťaťa.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Sme štátna rozpočtová organizácia, ktorá poskytuje komplexnú starostlivosť deťom vo veku od 0 do 25 rokov, nad ktorými je súdom nariadená ústavná starostlivosť.

Kontakt

ID: 575106  Dátum zverejnenia: 3.11.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 135,5 EUR/mesiac